Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2020

Dit plan is niet haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is getoetst op haalbaarheid en is helaas niet haalbaar.

eilandplan

Door: arnoud robbers
21 maart 2020
Centrum Begroot | 20 jul. 2020, 12:00

Het plan past niet in de verkeerscirculatieplannen van dit gebied en zal het probleem wat genoemd wordt, sluipverkeer, alleen maar verplaatsen naar een andere buurt. Het plaatsen en onderhouden van een vezip kost ook meer dan het maximum bedrag van 50.000 euro, dus het plan past ook niet in het budget van Centrum Begroot. Het plan is niet uitvoerbaar binnen een jaar en vanwege de grote hoeveelheid tegenstemmen zal het ook niet kunnen rekenen op draagvlak in aangrenzende buurten. Het plan kan misschien in de ene buurt tot verbetering van de leefbaarheid leiden, maar zal in een andere buurt juist leiden tot een verslechtering van de leefbaarheid. Dit past niet bij de uitgangspunten van Centrum Begroot.

Als bewonersgroep Singel samen met bewonersgroep Het Melkmeisje van de Herengracht dienen we ons ‘eilandplan’ in.


Het plan voorziet in het creëren van een soort eiland, zoals dat vroeger heeft bestaan in onze buurt, die wordt begrensd door de Herengracht, de Brouwersgracht, het Singel en de Blauwburgwal. Dwars erdoor lopen de Langestraat en enige kleine dwarsstraten.
Zie de bijlagen voor de historische verantwoording. De grachten zijn nooit aangelegd voor al dat verkeer en vrachtverkeer, verkeer dat onze panden en de kademuren en de nutsvoorzieningen bedreigt en vernielt. AT5 heeft de schade aan kaden en bruggen alleen al becijferd op 5 miljard, een duizelingwekkend bedrag.

Doel is het tegengaan van sluipverkeer op alle bovengenoemde grachten en in de Langestraat. Als straks de Herengracht weer open gaat en we doen niets dan zullen daar weer horden auto’s gaan rijden.

Daarnaast zal de bereikbaarheid voor bestemmingsverkeer en de leefbaarheid van de buurt door het plan sterk verbeteren en biedt dit plan een opmaat om in de hele Westelijke Grachtengordel het sluipverkeer fors te verminderen en de leefbaarheid te verbeteren.

Dit kan allemaal door het bijplaatsen van slechts één beweegbare vezip of verzinkbare paal!

Zie de bijlage optie 2, één van de twee alternatieven die indertijd door de gemeente werd aangedragen om de problemen die zouden ontstaan bij het afsluiten van de Nieuwezijds Voorburgwal te voorkomen. Optie 1 is toen uitgevoerd met beweegbare palen.

 Op deze wijze kunnen bewoners en bedrijven straks zelf meer invulling geven aan de openbare ruimte, iets wat de gemeente nu zeer marginaal doet en wat beter (deels) in handen kan worden gegeven aan de buurt. Eigenlijk zoals het vroeger altijd is geweest!
De mogelijkheden zijn legio. Kijk eens rond op de dwarstraatjes en op de Herengracht. Hoewel het ‘eiland’ gewoon open blijft voor bewoners en bestemmingsverkeer, zal de druk van het verkeer dusdanig afnemen dat het zeer aangenaam zal worden op de straat.  

Uiteraard kunnen bewoners en bedrijven met een pasje of kentekenherkenning gewoon langs de nieuwe beweegbare vezip.

 

Argumenten

Argumenten voor

E van de Water | 22 maart 2020 08:58

ik ben voor. wij zijn nu ca 10 jaar bezig met verkeerswerende maatregelen. het is nu de tijd om door te pakken en verderstrekkende maatregelen te treffen zoals dit eilandplan. er zijn al zoveel voorstanders en de tijd is er meer dan rijp voor.Carolina van Iperen | 22 maart 2020 15:54

hoe minder auto's hoe beter voor ons allen, voor onze longen en daarmee voor onze eigen leefbaarheid. het bestemmingsverkeer kan zodoende nog wel terecht. ik ben 200% voor een meer leefbare stad, meer mooie eilanden en voor meer duurzaamheid. Om onze nominatie op de Wereld Erfgoedlijst nog lange tijd in stand te mogen houden!Ton van der Stap | 30 maart 2020 15:31

Het eiland is een historisch 16e eeuws stadsdeel dat een aparte positie verdient. Autoverkeer alleen voor de bewoners en hun bezoekers.renate zwiers | 24 maart 2020 08:28

Dit historische, kwetsbaar stukje Amsterdam veranderde steeds meer in een racecircuit. Handhaving bleek niet de oplossing.Ik hoop dat met dit plan de bewoners nu zelf ook weer veilig kunnen genieten van hun huis en buurt. Jammer dat daar zo'n maatregel voor nodig is , maar het lijkt wel effectief!Argumenten tegen

tjepco van Voorst Vader | 22 maart 2020 21:10

Er was op ons eiland nooit een probleem voordat de gemeente het verkeer ging beperken op de Voorburgwal en het singel. Op de Herengracht reed eens per kwartier een auto. Toegang voor onszelf vind ik betrekkelijk interessant. Ik vind het belangrijk dat ook gasten (al dan niet moeilijk ter been) leveranciers en verhuizers langs kunnen komen. Dus ik ben slechts voor een paaltje als bewoners die ook kunnen openen voor anderen dan eigen auto.Kiek Van Den Biesen | 31 maart 2020 11:57

Laten we stellen dat n lege gracht voor iedereen heel prettig is. N gebruikte gracht op zich ook . Maar door afsluiting van sommige grachten en straten wordt het overlast probleem nu naar n ander gebied verlegd. Bijv. K.gr- Br.gr-Korte Prinsengr.
Ik zou mee doen met n plan dat desnoods voor de hele binnenstad/grachtengordel geldt.
Eén blok ontlasten en het probleem bij het volgende blok neerleggen voelt niet sociaal. Ook dié grachten zijn niet gemaakt voor zwaar verkeer.Eiso Bergsma | 1 april 2020 12:05

Als een heel blok afsluiten tot een oplossing leidt , dan zou het een goed plan zijn. Echter mijn inziens wordt door juist die afsluiting de aangrenzende buurt belast. Ook de omgeving van dit eiland is 16 de eeuws gebied waar we ook zuinig op moeten zijn.De hele binnenstad is monument. Laten we er zuinig op zijn.martijn ten velden | 10 april 2020 13:15

Probleem verschuift zich dan naar ons blok, en als we daar verkeer gaan weren verschuift het naar het volgende blok achter ons. Ik ben voor een integrale aanpak in een keer, hetgeen ook veel socialer voelt naar alle betrokken blokken in de Westelijke Grachtengordel.Dorita Stork | 12 april 2020 00:53

Ik ben tegen omdat er een klein eiland gecreeërd wordt en verkeer op de rest van het grote eiland, dus Heren- Keizers- en Prinsengracht toe zal nemen. Het lijkt mij zinvol een comité te vormen met alle grachten en met een gezamenlijk plan naar de gemeente te stappen in plaats van dat iedereen zijn eigen straatje aan het schoonhouden is en zo iedere gracht met een eigen Vezip op een willekeurige brug komt. Wellicht is het intelligente camerasysteem voor alle grachten de meest effectieve oplossingLogin om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel