Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2020

Dit plan is door naar de stemronde

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is haalbaar en geselecteerd voor de stemronde.

Uitbreiding Plukbos

Door: Has Cornelissen
29 maart 2020
Centrum Begroot | 20 jul. 2020, 12:00

Op Centrum Begroot zijn veel verschillende, leuke plannen ingediend. Alle haalbare plannen, de plannen die bijdragen aan een verbinding tussen buurtbewoners of de leefbaarheid van de buurt verbeteren, zijn voorgelegd aan de stadsdeelcommissie. Omdat de stadsdeelcommissie het aantal haalbare plannen te overzien vindt en de keuze aan de bewoners wil laten, gaan alle 85 haalbare plannen door naar de stemfase. De plannen die doorgaan naar de stemfase zijn met een éénmalige bijdrage van maximaal €50.000 te realiseren binnen de termijn van 1 jaar.

Buurtbewoners willen de verbindende pluktuin op Wittenburg duurzaam uitbreiden, zowel in begroeiing, materieel als in communicatiemiddelen

Op Wittenburg is met de buurt een pluktuin gerealiseerd met 25 blijvende, eetbare planten en bomen. Het project Plukbos brengt buurtbewoners van verschillende leeftijden en culturele achtergronden bij elkaar: ze onderhouden de tuin samen en iedereen die wil mag komen plukken. De oogst van vorig jaar was een groot succes! Dat smaakt naar meer. Zeker in een kwetsbare wijk als Wittenburg is een initiatief als het Plukbos hard nodig. 
Het Plukbos moet in stand blijven en verder groeien, zodat de buurt ook komende jaren kan genieten van deze gemeenschappelijke eetbare tuin. De bewoners hebben de plannen daarvoor al klaar: hun grootste wens is een vaste opslag en kleine kas waarin plantjes kunnen voorkiemen. Ook willen ze graag kruiden telen in verhoogde, zelfgebouwde bakken. Met boomstammen kan een natuurlijk pad te gecreëerd worden, en krijgen insecten tegelijkertijd een veilige plek. Om er voor te zorgen dat de buurt op de hoogte blijft van alle initiatieven en gezamenlijke activiteiten is een website en een mededelingenbord nodig. 
Die ambitie is dit jaar hoog: voor de vergunningsaanvraag de deur uit kan moet geïnvesteerd worden in bouwkundige tekeningen en een vergunningaanvraag. Ook onafhankelijk bodemonderzoek is een vurige wens: nu is niet iedereen ervan overtuigd dat het veilig is om de producten van de grond te consumeren. Dat schrikt sommigen af. Een second opinion is nodig om vertrouwen te winnen. Zodat meer mensen erin gaan geloven dat Het Plukbos een gezonde oogst opbrengt. Zodat meer mensen willen bijdragen en betrokken worden. Zodat Het Plukbos echt van de hele buurt wordt.
Het zelfbeheerbudget dekt op dit moment alleen de basisvoorzieningen. Veel bewoners hebben geïnvesteerd uit eigen zak. Dat is geen duurzame oplossing. Om van het Plukbos een duurzaam succes te maken en te houden is extra financiële steun nodig. 
De financiële ondersteuning van centrum begroot is precies wat nodig is om de wensen van de plukboswachters tot bloei te laten komen.  Argumenten

Argumenten voor

Peter van Os | 29 maart 2020 17:27

Het Plukbos brengt buurtbewoners bij elkaar.
Het is leerzaam, vermakelijk, werken "op het landje" brengt je in kontakt met een andere leefwereld....Paulien Boogaard | 29 maart 2020 17:56

Leuk initiatief voor natuurbeleving en onderling contact, zeker als het nog breder gecommuniceerd wordtJan Schep | 30 maart 2020 10:13

Omdat, juist deze buurt iets bloeiend nodig hebt. en het is ook beter voor de diversiteit en natuurlijk niet te vergeten is dat een plukbos ervoor zorgt dat omliggende bewoners nader tot elkaar komen. daarnaast is het een besparing voor de gemeenten. Nu hoeven zij niet het onderhoud te doenTineke Van den Klinkenberg | 29 maart 2020 18:44

Het saaie stukje grasveld tussen de flats heeft met het plukbos ineens een heel ander karakter gekregen. Het is een verrijking voor onze buurt.Ingrid Buis | 29 maart 2020 18:57

Het brengt de buurt samen. Mensen kunnen nieuwe contacten leggen. Meer leren over de natuur, voor ouderen en jongeren.Michel Odjo | 29 maart 2020 19:57

Leuk initiatief: duurzame onderling contactthelma neleman | 30 maart 2020 11:05

een geweldig initiatief, een verrijking van het groen in de buurt, heeft een lange adem nodig om het vol te houden. Daarom steun ik jullie!Karen Schreuder | 1 april 2020 14:10

Het is zo ontzettend belangrijk im binnen de stad contact met de natuur te houden. Hoe geweldig om ‘schone en biologische kruiden te kunnen telen en daarbij werkt het heel verbindend om dit samen als buurtbewoners te kunnen doen! Ik zie alleen maar mogelijkheden en ben super enthousiast over dit project!Harret Oude Egberink | 4 april 2020 09:26

Het Plukbos is een verrijking voor de buurt. Niet alleen wat de natuur betreft, maar ook wat de onderlinge contacten tussen bewoners betreft. Een prachtig en waardevol initiatief.Tom Roes | 6 april 2020 10:23

Erg fijne plek, en leerzaam voor buurtkinderen.Argumenten tegen

Geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel