Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2020

Dit plan is door naar de stemronde

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is haalbaar en geselecteerd voor de stemronde.

Luther Academie

Door: Demi Falkmann
29 maart 2020
Centrum Begroot | 20 jul. 2020, 12:00

Op Centrum Begroot zijn veel verschillende, leuke plannen ingediend. Alle haalbare plannen, de plannen die bijdragen aan een verbinding tussen buurtbewoners of de leefbaarheid van de buurt verbeteren, zijn voorgelegd aan de stadsdeelcommissie. Omdat de stadsdeelcommissie het aantal haalbare plannen te overzien vindt en de keuze aan de bewoners wil laten, gaan alle 85 haalbare plannen door naar de stemfase. De plannen die doorgaan naar de stemfase zijn met een éénmalige bijdrage van maximaal €50.000 te realiseren binnen de termijn van 1 jaar.

Het Luther Museum wil de sociale cohesie in de buurt te versterken door middel van het organiseren van vier verdiepende bijeenkomsten.

Sinds de oprichting van de Evangelisch-Lutherse Gemeente in Amsterdam in 1588 heeft de gemeente een rijk en gevarieerd kunstbezit opgebouwd met objecten van historische en kunsthistorische waarde. Met deze collectie onderscheidt de gemeente zich van andere stromingen binnen het Protestantisme, waar kunstbezit een veel geringere rol heeft gespeeld. Vanuit de wens dit kunstbezit open te stellen voor het publiek is het Luther Museum Amsterdam ontstaan. Het museum is gevestigd in gebouw Wittenberg aan de Nieuwe Keizersgracht. Het pand stamt uit 1722 en is gebouwd als het Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het speelde in de loop der eeuwen een grote rol bij de opvang van armen, ouderen en wezen. Het gebouw zelf – met de regentenkamers, de gang en de kerkzaal – is het belangrijkste collectiestuk. De erfgoed-collectie bestaat verder uit schilderijen van onder meer Breenbergh en Ruysdael, zilver en authentieke meubelstukken. 
 
Aangezien de Lutherse gemeente veel waarde hecht aan gemeenschapsgevoel, wordt dit ook door het museum als een van de pijlers beschouwd. Het museum richt zich dan ook, naast cultuurtoeristen en Lutherse en Protestantse bezoekers, veelal op buurtbewoners. Door middel van het organiseren van het zogenoemde Luther Academie willen wij buurtbewoners betrekken bij het museum. Dit najaar wil het museum viermaal kosteloze, verdiepende bijeenkomsten organiseren voor buurtbewoners, waarbij er steeds een onderdeel van het museum en de collectie zal worden uitgelicht. Dit kan in de vorm van een lezing of een workshop, afhankelijk van het onderdeel dat behandeld zal worden. Specialisten op het gebied van het onderdeel komen langs en op deze manier zal er inhoudelijke informatie worden verschaft. Het museum wordt draaiende gehouden door een groep vrijwilligers, waarvan een deel uit stadsdeel Centrum komen. De bijeenkomsten zijn georganiseerd door de buurt, voor de buurt.
 
Met de Luther Academie willen wij mensen uit de buurt betrekken bij het museum door achtergrondinformatie te verschaffen. Hierdoor hebben de buurtbewoners een beter beeld van wat wij als museum allemaal doen, welk verhaal er in het museum verteld wordt en wat zij van ons kunnen verwachten. Het museum is gevestigd in de Plantagebuurt. Het bijzondere karakter van deze buurt is dat hier meerdere geloven zijn verzameld en naast elkaar bestaan. Door middel van de Luther Academie kan er door de verschillende geloven wederzijds kennis worden gemaakt met elkaar. Zo heeft Maarten Luther tijdens zijn leven een anti-judaistisch boekje geschreven waarvan overigens de lutheranen openlijk afstand hebben genomen. Dit kan soms zorgen voor vragen aan het museum en haar boodschap in de buurt. In het museum staat Maarten Luther niet centraal, maar vooral het thema zorg. Dit zouden we door middel van de Luther Academie duidelijk willen maken. Lutheranisme en het jodendom zou dan ook een van de thema’s kunnen worden. 
 
We willen ruimte bieden aan alle aspecten van het lutheranisme. Eén daarvan is het thema: viering van het Avondmaal, waarbij de boodschap is dat iedereen welkom is. Met behulp van onze zilvercollectie kunnen we deze bijeenkomst vormgeven. 
De Luther Academie kan worden ingezet als een middel om de sociale cohesie te versterken, en met elkaar een dialoog aan te gaan. De betrokkenheid van vrijwilligers waarvan velen in de buurt wonen, alsmede van andere doelgroepen kan erdoor worden bevorderd. 
Er zijn veel verschillende groepen gevestigd rondom het museum. Door deze bij elkaar te brengen kan het museum bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt en een plaats bieden voor discussie.

De twee andere thema’s staan nog open, en kunnen bij overleg worden vastgesteld naar de behoeftes van de buurtbewoners.  


Argumenten

Argumenten voor

Els Meiners | 29 maart 2020 22:25

Mooi initiatief om bij te dragen aan sociale cohesie in de buurt door buurtbewoners dmv verdiepende bijeenkomsten bij het museum te betrekken.J.F.A. Kneppers | 30 maart 2020 12:05

als geboren Amsterdammer ben ik enthousiast voor het plan van het Luthers Museum, de onderlinge betrokkenheid in de buurt kan zo worden vergroot wat zeker in deze tijd van vergrijzing en jonge nieuwe buren een goed initiatief is.A.T. Nieuwkoop | 30 maart 2020 15:56

Dit museum laat duidelijk de geschiedenis van de Lutherse
gemeenschap in en rond Amsterdam zien. Het is een goed uitgerust en zorgvuldig opgebouwde collectie. Samenwerking met de buurtbewoners kan voor museum en buurtbewoners alleen maar gunstige effecten geven.Gerard Fafié | 31 maart 2020 15:23

Het kan de band met de buurtbewoners versterken.Margreet Brilman | 2 april 2020 14:37

Het Luther Museum is een pareltje in de mooie

Plantagebuurt en geeft een inkijk in hoe het leven er

in de 18e eeuw uitzag in de Evangelisch-Lutherse Diaconie

van het Oude-Mannen en Vrouwenhuis.Ute Braun | 8 april 2020 16:31

Het is belangrijk om mensen uit de buurt te betrekken en zo ook de betrokkenheid in de buurt te vergroten.Argumenten tegen

Geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel