Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2020

Dit plan is door naar de stemronde

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is haalbaar en geselecteerd voor de stemronde.

KANSEN VOOR DE JEUGD EN ZORG VOOR DE OUDEREN

Door: Michel Odjo
30 maart 2020
Centrum Begroot | 20 jul. 2020, 12:00

Op Centrum Begroot zijn veel verschillende, leuke plannen ingediend. Alle haalbare plannen, de plannen die bijdragen aan een verbinding tussen buurtbewoners of de leefbaarheid van de buurt verbeteren, zijn voorgelegd aan de stadsdeelcommissie. Omdat de stadsdeelcommissie het aantal haalbare plannen te overzien vindt en de keuze aan de bewoners wil laten, gaan alle 85 haalbare plannen door naar de stemfase. De plannen die doorgaan naar de stemfase zijn met een éénmalige bijdrage van maximaal €50.000 te realiseren binnen de termijn van 1 jaar.

Buurtbewoners nader tot elkaar brengen, zodat er meer saamhorigheid, minder vereenzaming en meer sociale veiligheid in de buurt groeit.

WIE ZIJN WIJ, WAT DOEN WE EN WAT ZIJN DIE TWEE BIJZONDERE ACTIVITEITEN?

Het Buurt Comité Oostelijke Eilanden ( BcOE )organiseert jaarlijks het Suikerfeest, Burendag en het Sinterklaasfeest. Daarnaast ondersteunen wij ook diverse andere initiatieven (waaronder het  Curinesa voetbaltoernooi) van derden. Die twee bijzondere activiteiten zijn ook het initiatief van derden.

 HET PROJECT VAN KIBRET MEKONNEN. ( een filmproject )
Kibret Mekonnen, heeft de regie, de organisatie en hij is verantwoordelijk voor de financiering. Wij zijn hier enkel ondersteunend in betrokken. Er zullen in drie dagdelen workshops van drie uur per keer worden gegeven. Daarna zal er ruim 30 uur aan opname en montage worden besteedt. 

Het doel is geïnteresseerden kennis te laten maken met het audiovisuele vak van filmen. 7 tot 10 cursisten zullen in een didactische werkvorm zelf een film gaan maken. Reflectie op de eigen omgeving staat hierbij voorop. Het project is erop gericht maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen. We willen de talenten uit onze buurt de kans geven mee te doen aan het Amsterdam Filmfestival en vanzelfsprekend zal de film ook in de buurt worden vertoond.

 
HET PROJECT VAN HELEN VYENT (uiterlijke verzorging)
Helen wil professionele Beautytrainingen gaan geven aan de jeugd (in groepen van elke keer 10 cursisten), waarbij de clientèle de ouderen van de wijk zullen zijn. Om een dergelijk professioneel project op te starten zijn Beauty-materialen en ook professionele hulpmiddelen nodig zoals bijvoorbeeld vijf behandeltafels. 

Met dit project van Hellen ontstaat er verbinding tussen jong en oud. Ouderen komen wekelijks uit hun isolement en jongeren leren tegelijkertijd ook nog eens een echt vak (Beauty-specialist). Na succesvolle afronding van de cursus krijgen zij een gecertificeerd getuigschrift, en misschien willen ze dan wel doorstromen naar een Beauty-beroepsopleiding op het ROC, want dat behoort met het certificaat ook tot de mogelijkheden. 

ARGUMENTEN OM OP DEZE PLANNEN TE STEMMEN:
  1.1-  Het is voor iedereen ( samen maken we de buurt )
  2.2-  Steun in de rug voor alle doelgroepen
  3.3-  Mensen met elkaar verbinden
  4.4-  Meer saamhorigheid laten ontstaan
  5.5-  Minder vereenzaming en meer sociale veiligheid in de buurt

 
Buurtcomité Oostelijke Eilanden.Argumenten

Argumenten voor

F Lalouch | 1 april 2020 15:11

Ik Ben voor omdat het band versterkt tussen jongeren en ouderen.Michel Odjo | 1 april 2020 00:19

Dit plan is een verrijking voor onze kleurrijke EilandenStephanie Chamoun | 1 april 2020 13:15

Mooie kansen voor de jeugd uit de buurt!!Siegfried Van Hoek | 1 april 2020 18:32

In de moderne tijd waar veel vereenzaming en overlevingsdrang geldt is dit een fantastisch project, waarbij mensen in een win-win situatie tot elkander worden gebracht.
En in de gedachte van BcOE krijgt de buurt weer een persoonlijker gezicht, want we kennen elkaar en meer dan enkel van wachten op de bus 22 bijvoorbeeld...Henny Mezach | 3 april 2020 00:43

Meer kansen en stimulering voor jongeren in de buurt en goed voor gevoel van verbondenheideric wulfert | 3 april 2020 10:31

Alle sociale projekten zijn welkom, vooral in deze tijd.Marie-José Munck | 4 april 2020 09:34

Elkaar ontmoeten is goed voor de buurtArgumenten tegen

Geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel