Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2020

Dit plan is door naar de stemronde

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is haalbaar en geselecteerd voor de stemronde.

Een communicatieplatform voor De Halve Wereld

Door: Isabela Ledo
15 april 2020
Centrum Begroot | 20 jul. 2020, 12:00

Op Centrum Begroot zijn veel verschillende, leuke plannen ingediend. Alle haalbare plannen, de plannen die bijdragen aan een verbinding tussen buurtbewoners of de leefbaarheid van de buurt verbeteren, zijn voorgelegd aan de stadsdeelcommissie. Omdat de stadsdeelcommissie het aantal haalbare plannen te overzien vindt en de keuze aan de bewoners wil laten, gaan alle 85 haalbare plannen door naar de stemfase. De plannen die doorgaan naar de stemfase zijn met een éénmalige bijdrage van maximaal €50.000 te realiseren binnen de termijn van 1 jaar.

Door laagdrempelige communicatie tussen bewoners willen we bijdragen aan sociale en ecologische verduurzaming van ons woningcomplex en stad.

Wie zijn wij
Bewonersvereniging De Halve Wereld (DHW) is sinds zijn oprichting in 1984 verantwoordelijk voor het financiële, bouwkundige en sociale beheer van 118 appartementen gelegen aan Waterlooplein, Nieuwe Amstelstraat, A.S. Onderwijzerhof en Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam Centrum.
 
Wat we willen bereiken
Met dit voorstel willen we op een gemakkelijke en laagdrempelige manier onze buren sterker met elkaar verbinden en ze ook enthousiast maken over collectieve initiatieven binnen ons woningcomplex die al bestaan en die er nog zullen komen. 
In een grotere context zien we onze voorstel als een sociaal pilotproject dat, als het succesvol wordt, ook in andere bewonersverenigingen/wooncomplexen in de stad gebruikt kan worden. 
 
Sociaal Verduurzaming 
Wonen in zelfbeheer betekent dat bewoners actief werken aan allerlei opgaves die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van hun directe omgeving, maar die ook positieve bijdragen opleveren voor hun buurt en stad. Binnen DHW wordt, 35 jaar na de oprichting, de eerste generatie van actieve bewoners steeds ouder. In die 35 jaar hebben ze veel kennis opgedaan die waardevol is voor de volgende generaties bewoners. Daarom is het nu een goed moment om de jongeren te stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten die al binnen de DHW plaatsvinden en aan projecten die gepland zijn voor de toekomst. Het is ook belangrijk voor de sociale duurzaamheid van ons wooncomplex om de bewoners nieuwe en moderne communicatiemiddelen te bieden die de interactie tussen ons vergemakkelijken. En er zijn binnen DHW zeker nog buren die elkaar niet kennen, maar die elkaar wel graag zouden willen leren kennen!
 
Ecologisch Verduurzaming 
Het project “Onze Wereld” maakt deel uit van een breder plan van de bewoners van DHW om ons woningencomplex duurzamer te maken. Er zijn al meerdere projecten gerealiseerd met dit doel zoals groene daken, zonnepanelen en de aanleg en onderhoud van tuinen en groene hofjes. Ook zijn er op dit moment nieuwe initiatieven in ontwikkeling, zoals groene gevels en balkons, insectenhotels, bijenkasten en een GFT-composthoop. Met het platform “Onze Wereld” willen we alle bewoners bewust maken over het belang van deze acties – voor ons woningcomplex, buurt, stad en planeet – en hun uitnodigen om mee te doen. Verder denken wij dat dit platform een prima middel zou zijn om de “deel-economie” (delen van goederen en diensten) binnen ons complex te versterken, wat ook weer heel gunstig is voor de bescherming van ons milieu. 
 
Platform-formaat
Binnen DHW hebben we al verschillende communicatiekanalen, zoals een website, een Facebookpagina, een Facebookgroep, een digitale nieuwsbrief per kwartaal en prikborden in onze trappenhuizen. Toch zien we dat er andere modernere en meer interactieve manieren van communicatie bestaan, die ook aantrekkelijker zijn voor de jonge generatie bewoners. Tegenwoordig zijn er in Amsterdam en in Nederland al enkele communicatie-platforms met dit profiel in gebruik waar we op zouden kunnen aansluiten. Een onderzoek over welke van deze het best past bij onze behoeften en wensen, wordt op dit moment uitgevoerd door DHW-werkgroep Verduurzaming. Informatie die wij op dit nieuwe platform willen delen, zijn onder andere: activiteiten en evenementen van ons woningcomplex, van de buurt en de stad; advertenties over goederen die onze buren niet meer nodig hebben of juist zoeken; gedetailleerde informatie over onze duurzame initiatieven zoals onze groene daken, gevels en balkons, onze zonnepanelen en gft-composthoop en, in de toekomst e-hubs waar de bewoners elektrische vervoersmiddelen kunnen delen.
Het is belangrijk te vermelden dat de bedoeling van dit platform niet is om de bestaande communicatiekanalen te vervangen, maar juist om deze aan te vullen en te versterken.
  
Wat betekent dit project voor de stad Amsterdam
Als pilotproject zou ons project een basis kunnen zijn voor andere bewonersverenigingen/ woningcomplexen die ook aan hun sociale cohesie en ecologische verduurzaming werken. Deze twee aspecten zijn en worden steeds belangrijker om de door de Gemeente Amsterdam geplande toekomstvisies te verwezenlijken, zoals bijvoorbeeld een autoluwe en volledig circulaire stad.


Argumenten

Argumenten voor

Theo Trautwein | 15 april 2020 10:33

dit initiatief kan een belangrijke bijdrage leven tot het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid en stimuleert tevens de onderlinge cohesie binnen de omgevingAna Luiza | 17 april 2020 02:59

Ik vond het initiatief erg interessant.
Het zou duidelijk een aanvullend ondersteuningsinstrument zijn, zodat buurtcommunicatie frequenter, wendbaarder, effectiever en geïntegreerder is. De overgang naar de virtuele omgeving moet geleidelijk gebeuren, de toekomst wordt immers nu gebouwd en wordt steeds technologischer.Argumenten tegen

Paul Knieriem | 15 april 2020 13:06

Ten eerste vind ik het menselijke contact 100 x belangrijker dan een app. daarnaast zijn er bestaande mogelijkheden om dit te verwezenlijken zonder daarvoor financiële steun nodig te hebben. Ook zie ik niet echt duidelijk hoe dit een bijdrage is tot het huidige duurzaamheid beleid en tot slot zal dit een grote groep ouderen buiten sluiten die niet met deze 'moderne' manier willen of kunnen communiceren wat erg jammer is. graag een discussie!

E. Standaert | 30 mei 2020 20:00

Ik snap je punt, Paul, en ben het met je eens. In de beginjaren van DHW was er elke zaterdag inloop in de WAR. Misschien kan dit opnieuw worden opgestart, bijvoorbeel eenmaal per maand? Zonder toeters en bellen, gewoon koffie, thee en frisdrank. Ik ben benieuwd of meer mensen dit willen. Toch heeft het voorstel nog een ander pluspunt: Het platform zou ook kunnen dienen voor hulpverzoeken. Ook hiervoor geldt: Hoe bereiken we mensen zonder internet? Wat denk je, zijn dat er nog veel?Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel