Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2020

Dit voorstel kreeg minder dan 50 likes

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit voorstel kreeg minder dan 50 likes en ging daarom niet door naar de volgende ronde.

Meer fietsenstalling, bloemen en duurzaamheid!

Door: Jesse van den Hoven
7 mei 2020
Centrum Begroot | 20 jul. 2020, 12:00

Om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidstoets had een plan 50 likes nodig. Er zijn voor Centrum Begroot 54 plannen ingediend die minder dan 50 likes kregen. Dit plan is daar één van en daarom is het - helaas - afgevallen.

Schonere lucht en ruimte voor bloemen, groen, fietsparkeren en wandelen door fietsvlonders en autodelen bij het Weesperplein.

MeerDelen is een ideële organisatie die werkt aan een betere leefomgeving. Wij streven naar meer ruimte voor groen, fietsen, veiligheid en naar schonere lucht. Om te zorgen dat de buurt maximale zeggenschap heeft, zijn wij een bewonerscoöperatie en daarmee eigendom van de leden.

MeerDelen wil bij het Weesperplein drie projecten uitvoeren via deze burgerbegroting.

Het eerste project zorgt voor meer fietsenstalling op de Nieuwe Achtergracht. Nu staan er namelijk veel fietsen op de brug naar de Onbekende gracht. Dat is niet alleen rommelig, maar nu is het onmogelijk om 1,5 meter afstand te houden als je elkaar passeert op die loopbrug. Wandelen wordt prettiger en veiliger als er meer ruimte is om elkaar te passeren en de stoep netter is. Dit project verbetert de toegankelijkheid van de buurt, aangezien (zeker voor ouderen en jonge kinderen) deze loopbrug een rustige, veilige en kortere route is. 

De snelle oplossing hiervoor is om extra fietsenstalling te maken met fietsvlonders, zie https://www.meerdelen.com/2020/meer-ruimte-voor-fietsen-en-wandelen/.

Het tweede project wordt mogelijk doordat het eerste project ruimte geeft voor fietsenstalling. Doordat fietsen niet meer naast de boom bij de loopbrug hoeven te staan, kunnen wij daar een klein bloementuintje als boomspiegel plaatsen. Nu staan daar fietsen en ligt daar rommel. (Zie voor inspiratie voor boomspiegels de onafhankelijke aanvraag door Sophie Bos bij Westerdok.)

Meer bloementuintjes en groen zullen voor verder wandelgenot en levensvreugde zorgen. Wij zullen een buurtorganisatie betrekken om te bepalen welke bomen hiervoor nog meer geschikt zijn. Daarover hebben we al contact opgenomen met Stadsdorp Centrum Oost (https://www.stadsdorpcentrumoost.nl). De bloementuintjes en het bijbehorende onderhoud zorgen voor meer sociale cohesie in onze buurt.

Het derde project zorgt voor extra groen door het delen van elektrische auto’s. Het Weesperplein is namelijk door de ligging aan de rand van het centrum, de korte afstand tot de metro en tram bij uitstek geschikt voor het delen van auto’s en (bak-)fietsen. MeerDelen wil drie elektrische auto’s ter beschikking stellen bij het Weesperplein. Met deze burgerbegroting kan dat de eerste maanden voor de helft van de prijs, zodat als de coronamaatregelen versoepeld worden, de buurt al gewend is aan coöperatief elektrisch rijden! MeerDelen is al door stadsdeel Oost gevraagd om een eHub in te richten met elektrische deelauto’s en deelbakfietsen en krijgt daarvoor ondersteuning vanuit gemeente Amsterdam. Autodelen zorgt ervoor dat er minder auto’s nodig zijn. Vrijgekomen parkeerplaatsen worden gebruikt voor meer groen. Het groen zorgt voor meer duurzaamheid, schonere lucht en betere gezondheid en is in deze tijd waarbij wij dicht bij huis moeten blijven extra belangrijk. Kijk op https://MeerDelen.com, https://mastodon.waag.org/@meerdelen, of https://www.linkedin.com/company/meerdelen voor meer informatie en de actuele ontwikkelingen. Ook kan je daar terecht met vragen over dit project. Iedereen kan meedoen of meehelpen!

MeerDelen zit in de prachtige oude diamantbeurs van Van Arkel op Weesperplein 4B in de Co-work van Capital C (https://capitalc.amsterdam/). Capital C heeft aangegeven dat zij interesse hebben in elektrische deelauto’s voor hun leden. Door een groter aantal gebruikers kunnen wij daardoor makkelijker meer deelauto’s realiseren en hierdoor nog meer groen en fietsenstalling realiseren. 

Samenhang van de drie projecten

Fietsvlonders en deelauto’s kunnen los van elkaar gerealiseerd worden, maar ze versterken elkaar doordat deelauto’s het aantal benodigde auto’s verlagen en dus parkeerplaatsen vrijmaken. De bloementuintjes zullen deels afhankelijk zijn van de extra fietsenstalling van het fietsenstallingsproject.

De levering van de fietsvlonders kan snel, dus dit gedeelte zal binnen twee maanden uitgevoerd zijn na toekenning budget. Een echte quick fix! De bloementuintjes direct erna.

De elektrische auto’s duren langer, aangezien hiervoor laadpalen aangevraagd moeten worden. Naar verwachting is dit uitgevoerd na twee à zes maanden.Argumenten

Argumenten voor

Janny Lok | 12 mei 2020 14:26

duurzaam, gezellig en leuk voor alle mogelijk te onderscheiden doelgroepen in de buurtHannie van den Hoven | 9 mei 2020 20:29

minder auto's. meer groen, meer sociale contactenArgumenten tegen

Geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel