Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2020

Dit voorstel kreeg minder dan 50 likes

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit voorstel kreeg minder dan 50 likes en ging daarom niet door naar de volgende ronde.

Draagbare pinapparaten voor daklozen

Door: Ego Pleijsier
19 mei 2020
Centrum Begroot | 20 jul. 2020, 12:00

Om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidstoets had een plan 50 likes nodig. Er zijn voor Centrum Begroot 54 plannen ingediend die minder dan 50 likes kregen. Dit plan is daar één van en daarom is het - helaas - afgevallen.

Het mogelijk maken van donaties per pin voor daklozen.

Geachte lezer,

Zoals iedereen weet, wordt in de huidige maatschappij de rol van betalen met pin steeds groter. Pinnen kent veel voordelen; het is snel, veilig, en praktisch. Een bijkomstigheid van de alsmaar toenemende rol van pinnen, is dat contant geld steeds meer naar de achtergrond verdwijnt. Ook dit heeft weer voordelen, aangezien betalen met vals geld en witwassen zo kunnen worden tegengegaan. 

Naar mijn mening is hier echter ook een nadeel aan verbonden. Door het verdwijnen van contant geld, wordt een kwetsbare groep in onze samenleving steeds vaker het slachtoffer: de daklozen. Vaak genoeg heb ik meegemaakt dat, wanneer een dakloze mij om een kleine bijdrage vraagt, ik graag wat zou willen geven, maar simpelweg geen contant geld heb. Daarom wil ik hierbij graag mijn plan kenbaar maken om te zorgen dat ook deze groep, juist deze groep, de kans krijgt om mee te doen aan de modernisering van de wereld van vandaag.

Mijn plan om de daklozen in Amsterdam Centrum te helpen bestaat uit twee delen. Enerzijds zal er een optie op bestaande pinautomaten worden geïnstalleerd, die het mogelijk maakt om een zelfgekozen bedrag te doneren dat rechtstreeks naar een organisatie gaat die daklozen helpt, zoals De Regenboog Groep of Het Leger Des Heils. Anderzijds zal er een nog nader te bepalen aantal draagbare pinapparaten worden gekocht, die daklozen kunnen gebruiken om op straat donaties op te halen. Deze apparaten (die zullen worden voorzien van een GPS systeem om verlies te voorkomen) kunnen worden opgehaald, ingeleverd en opgeladen, op een tactische lokatie, zoals het stadsloket Centrum. De gemeente Amsterdam, of een hulpverlenende instantie, beheert de digitale donaties. 

Hoe het opgehaalde geld zal worden ingezet, staat nog open ter discussie. Zo zou het een optie kunnen zijn om een percentage aan hulpinstanties te geven, en de rest aan de individuele collecteur. Ook is het een optie om de opbrengsten van de collecteurs, gemeenschappelijk te maken en over allen te verdelen. Nogmaals, deze fase kan later tot in de puntjes worden uitgedacht, maar vast staat dat daklozen bij deze manier van geld ophalen gebaat zijn. 

Door het voor daklozen mogelijk te maken een beter bestaan te leiden, gaat de leefbaarheid voor zowel hen (en doorgaans bevinden daklozen zich in Amsterdam Centrum), als voor alle andere inwoners van stadsdeel Centrum omhoog. Wie, immers, krijgt er nou geen goed gevoel van het helpen van een ander? Daarbij komt nog eens kijken dat door het pinsysteem, daklozen financieel beter af zullen zijn, wat in sommige gevallen kan stimuleren tot het zoeken, of kan helpen bij het vinden van een baan. Hoewel dit plan geen directe invloed heeft op de esthetiek, verduurzaming, of vergroening van Amsterdam Centrum, maakt dit de stad, wel degelijk een stukje mooier. 

Argumenten

Argumenten voor

Geen argumenten voor

Argumenten tegen

Geen argumenten tegen

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteCancel