Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Centrum Begroot 2020

Dit plan is door naar de stemronde

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is haalbaar en geselecteerd voor de stemronde.

Groen Uilenburg - tegen verloedering

Door: Astrid Ornstein
26 mei 2020
Centrum Begroot | 20 jul. 2020, 12:00

Op Centrum Begroot zijn veel verschillende, leuke plannen ingediend. Alle haalbare plannen, de plannen die bijdragen aan een verbinding tussen buurtbewoners of de leefbaarheid van de buurt verbeteren, zijn voorgelegd aan de stadsdeelcommissie. Omdat de stadsdeelcommissie het aantal haalbare plannen te overzien vindt en de keuze aan de bewoners wil laten, gaan alle 85 haalbare plannen door naar de stemfase. De plannen die doorgaan naar de stemfase zijn met een éénmalige bijdrage van maximaal €50.000 te realiseren binnen de termijn van 1 jaar.

Parkje/groenvoorziening als rust- en ontmoetingsplek in de Nieuwe Uilenburgerstraat 29-59, voormalig terrein Publieke Werken.

- Wat wil je met je plan bereiken?
Korte terugblik:
Ruim 4 jaar geleden hebben de gemeentelijke instanties dit terrein verlaten en ging het toegangshek op slot. De buurtbewoners mochten zienswijzen indienen. Uiteindelijk -na vele jaren-  heeft het terrein de bestemming “ouderenhuisvesting” gekregen. 
Echter:
1.       de onverenigbaarheid van het huidige SPvE en het aantal gewenste    (sociale)huurwoningen;
2.       het ontbreken aan consensus tussen de verschillende betrokken instanties;
3.       het afhaken van verschillende woningcorporaties;
4.       de financiële gevolgen van het CORONA-virus waar de Gemeente nu mee geconfronteerd wordt,
maken deze plannen op dit moment uiterst onrealistisch, zo niet onmogelijk. Het Marineterrein biedt hiertoe meer mogelijkheden.
Het plan van een buurtparkje betekent niet dat er in de (verre) toekomst niet iets gebouwd kan worden.
In de huidige situatie is een betere win-win situatie niet denkbaar. 
 
Terug naar Heden en Toekomst:
Met dit plan willen we de Nieuwe Uilenburgerstraat het aanzien teruggeven dat het verdient en deze  “schandvlek” vervangen door een veilige en groene leefomgeving voor de buurt en anderen die door dit historisch stukje Amsterdam wandelen.  De hele straat ademt historie en dan vooral Joodse historie. Denk aan het voormalig badhuis, het huidige muziekcentrum Splendor, Gazan, de Synagoge, enzovoort. De vele prachtige gevelstenen.
 
Niet alleen het terrein, ook de bijzondere oudbouw met monumentstatus (Amsterdamse School) van voorheen Publieke Werken, staat te verpieteren; het doet pijn aan hart en ogen.

 - Voor wie is je plan bedoeld?
Het plan is bedoeld voor de hele buurt.
Om met onze wethouder Laurens Ivens, portefeuilles o.a. Openbare Ruimte en Groen, te spreken: “Voor iedere Amsterdammer zou op 10 minuten loopafstand een park(je)/groen moeten zijn.” (Parafrase)  Welnu: dat lukt op geen enkele wijze vanuit onze buurt; er is simpelweg helemaal geen groen! Door het aanleggen van een buurtparkje kunnen bewoners elkaar ontmoeten en genieten van een groene oase. 
 
 - Hoe draagt je plan bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in de buurt, of het verbeteren van de verbinding tussen bewoners onderling?
Naast struiken, boompjes en/of ander groen, denken wij aan de aanleg van een bijentuin in zogeheten bloemrijk gras. 
Zie hiervoor: http://www.bijenlandschap.nl/wp-ontent/uploads/2016/06/Bijvriendelijk-beheer-brochure-10-digi.pdf
 
In plaats van de dagelijkse ergernis over dit vergeten deel van de straat kunnen de bewoners  gezamenlijk genieten van de natuur, van prachtige bloemen en bijen. Zoals bekend draagt dit bij aan de volksgezondheid!
Goed voor de leefbaarheid van de buurt, de natuur en de bewoners onderling. 

  Draag argumenten aan om mensen uit Centrum te overtuigen op jouw plan te stemmen. Je plan heeft minimaal 50 likes nodig om door te gaan naar de volgende fase)
Het bovenstaande plan is ontstaan door, en op aandringen van de buurt. Voor een ieder met gevoel voor historie en schoonheid is dit totaal onverzorgde stuk straat onacceptabel. En de behoefte aan groen in het Centrum is zo verschrikkelijk groot.  Deze combinatie maakt dat er geen (extra) argumenten nodig zijn. De 50 likes hebben we bij wijze van spreken allang.


Argumenten

Argumenten voor

J J Houtgraaf | 26 mei 2020 19:29

Goed idee. Dit terrein is al veel te lang niet ten goede gekomen aan de buurt. Het plan is haalbaar dus eigenlijk is er geen reden om het niet uit te voeren.esther vsn schagen | 26 mei 2020 18:28

Er is onvoldoende groene ruimte op het uilenburgereiland. Dit gebied kan ontmoetingsplek zijn voor de buurt, met eventueel zelfs een buurtgroentetuin of bloementuin. Zonde van de ruimte om deze nu ongebruikt te laten liggen.Willemien Westenenk | 26 mei 2020 21:32

In dit zeer versteend stuk stad is groen onontbeerlijk. Gezond voor lijf en ledenWil van Iersel | 26 mei 2020 22:25

Goed idee! Een parkje of een mooi groenvoorziening op deze plek geeft de buurt weer een beetje energie en saamhorigheid!eveline lubbers | 27 mei 2020 09:10

Geweldig plan, helemaal in deze tijd. Los van het feit dat het zonde is om zo'n terrein jarenlang te verwaarlozen, is er nu helemaal grote behoefte aan plekken waar je even rustig buiten kan zitten en genieten van het groen, na al dat thuis werken. Er is in de buurt een groot tekort aan dit soort plekken, we hebben niet echt een park dichtbij. Doen!

Mildred Heideman | 28 mei 2020 10:56

Helemaal mee eens! Fantastisch plekje om eea te realiseren!Ron Coens | 26 mei 2020 21:37

Ik ben voor want deze historische omgeving kan wel meer groen gebruiken. Een ontmoetingsplek voor buurtgenoten, een plek om te herinneren, een plek om stil te staan bij wat er met de joodse mensen die hier vroeger woonden gebeurd is in de tweede wereldoorlog. Heel waardevol om deze geschiedenis hier een plek te geven.wijnand van asperen | 26 mei 2020 23:09

Onze buurt heeft behoefte aan groen en deze plek leent zich daar uitstekend voor. Het zou mooi zijn als het een plaats wordt waar buurtgenoten elkaar treffen.nicola tien | 27 mei 2020 12:17

Deze buurt heeft meer groen nodig, en een fijne, rustige ontmoetingsplek voor de buurtbewoners. Goed plan!Gwen van Iersel | 27 mei 2020 12:21

Een goed idee, ook omdat een eerdere toezegging van de Gemeente om het Uilenburgersjoelterrein te openen voor de buurt, niet heeft plaatsgevonden. Waarom wordt ons dit historische plekje ontzegd? Driewerf voor dit plan om de buurtbewoners een plekje groen te geven met ontmoetingsplekken en petanquebaan en wat plantenbakken door buurtbewoners verzorgd om ontmoetingen en saamhorigheid te stimuleren in dit eerder door toeristen geteisterde oude centrum van Amsterdam; broodnodig dus...Hennie Kooiman | 27 mei 2020 12:28

Er is grote behoefte aan (publiek toegankelijk) groen in de buurt en het grootste deel van de toegang tot het water is afgesloten. Het zou heerlijk zijn om vlak bij huis aan het water te kunnen ontspannen en buurtgenoten te kunnen ontmoeten.Joke Manson | 27 mei 2020 22:04

Heel goed idee. Één verzoek: wel graag een plek die afgesloten wordt zoals het Wertheimpark. Dat wordt om 9.00 uur gesloten om te voorkomen dat het s avonds en s nachts een ontmoetingsplaats van een geheel ander kaliber wordt. Joke

Astrid Ornstein | 1 juni 2020 17:49

Heb ik voorgesteld bij de gemeente!Jacqueline Capelle | 30 mei 2020 23:40

Goed plan. Zo'n stukje groen aan het water zal vast heerlijk zijn in deze stenen buurt. Ben wel benieuwd wat er in de gebouwen komt. Ouder enhuisvesting is idd ook nodig in deze buurt met veel huizen met steile trappen. Een parkje /openbare tuin en woningen is vast goed te combineren.Peter Beerden | 31 mei 2020 13:27

Ik ben voor vanwege de vele voordelen van dit plan die al door velen hieronder genoemd zijn. Ik wil degenen die terecht graag ouderenhuisvesting zien komen, nog eens wijzen op de zin in het plan dat groenvoorziening nu woningbouw in de toekomst helemaal niet uitsluit. Integendeel zou dat de sociale veiligheid verbeteren.

Astrid Ornstein | 1 juni 2020 17:51

Ja het is jammer dat een aantal mensen niet goed kan lezen!Ties Mellema | 27 mei 2020 09:13

Meer groen altijd goed, minder auto's ook altijd goed want minder vervuilingIris Oltheten | 27 mei 2020 11:38

De Nieuwe Uilenburgerstraat, waar ik vaak kom vanwege mijn betrokkenheid bij Splendor, mist een groene plek om te pauzeren in een werkdag.EMily Beynon | 27 mei 2020 12:05

Meer groen en een rustig buurtparkje midden in het centrum - ja, héél graag!!Peter Verhaar | 27 mei 2020 18:32

De buurt kan een extra groenvoorziening goed gebruiken.
Voor de kinderen van de Witte Olifant kan het een prettige
omgeving zijn om de pauze in door te brengen. Nu spelen
ze alleen op tegels.

J J Houtgraaf | 27 mei 2020 19:49

Dit prachtige argument ontbrak nog, het is zo belangrijk dat kinderen iets meekrijgen van de natuur. Tegels en kinderen, dat gaat niet samen.Riemer Kerkstra | 28 mei 2020 16:36

Helemaal mee eens, in deze dichtbevolkte buurt zijn er maar een paar groenvoorzieningen ('s gravenhekje en Nieuwegrachtje). Deze zijn alleen klein en niet groot genoeg voor de hele buurt.marion couwelaar | 30 mei 2020 14:40

De uilenburg is een gevarieerde historische wijk waar veel lensen wonen, gezinnen en zekerveel alleenstaanden. Dus t. Zou fantastisch zijn als er een groene plek zou zijn waar je kunt ontspannen en een praatje maken. Er komt ook vast een initiatief dat bewoners zelf aan t onderhoud willen deelnemen, wat verloedering weer tegengaat mogelijkheid voor verantwoording vergroten voor je buurt. Groen geeft rust en ontspanning. De plek is prachtig aan t water en naast de mooie gebouwen. Sukses!!!!Martin Fondse | 27 mei 2020 13:54

Meer groen in deze buurt! Meer groen in deze buurt!Argumenten tegen

Peter Spruijt | 28 mei 2020 14:57

hiermee wordt het plan voor ouderenhuisvesting helemaal onderuitgehaald, nota bene ingediend door bestuursleden van het project ouderenhuisvesting. Ik vind dit een grof schandaal en een belediging voor de mensen die zich al jaren inzetten voor dit project voor de ouderenhuisvesting. Ik heb niks tegen een park in de buurt, maar dit plan vind ik onbehoorlijk. Hoe gaat de vereniging voor ouderen in de nieuwmarktbuurt hiermee om?Trix Bakker | 29 mei 2020 10:07

het ingediende plan gaat met misleidende argumenten volledig in tegen het plan voor ouderenhuisvesting waarvoor de Vereniging voor Ouderen tot op heden veel 'goodwill' heeft verkregen bij de Gemeente. De sociale ouderhuisvesting wordt publiekelijk naar de ‘(verre) toekomst’ en het Marineterrein verwezen. Dat is misleidend naar de buurtbewoners die niet op de hoogte zijn en onloyaal, zo niet schadelijk als het gaat om de belangen van de ouderen in de buurt en de beeldvorming van de vereniging.Lily van der Laan | 1 juni 2020 18:55

Betaalbare woningen voor ouderen is essentieel voor de buurt want daar is een groot tekort aan. Meer groen in de buurt is ook fantastisch maar dat moet niet ten koste gaan van de woningbouw waar al zolang naar gestreeft wordt door de Vereniging voor Ouderen in de Nieuwmarkt/Groot Waterloo. Ga geen tweedracht zaaien.Mathilde Andriessen | 28 mei 2020 15:00

Dit terrein is bestemd voor ouderenhuisvesting en daar is een grote behoefte aan in de buurt! Al jarenlang zijn buurtbewoners hier actief mee bezig, ook de indiener van dit voorstel!Bas Beekhuizen | 28 mei 2020 20:46

Ouderenhuisvesting lijkt me belangrijker in deze buurt dan een klein parkje. Er is bij de nieuwbouw vast wel ruimte voor een historisch monument en ook gedacht aan groenvoorzieningen. Het investeren in (sociale)woningbouw is juist nu belangrijk.Maria van der Waals | 28 mei 2020 23:16

Inderdaad wordt het plan voor ouderenhuisvesting helemaal onderuitgehaald,maar niets is er tegen om de hekken te openenen, plantenbakken neer te zetten te beheren door buurtbewoners en een fijne plek aan het water te makenTrix Bakker | 29 mei 2020 15:26

nog een aanvulling op mijn vorige Argument tegen: In het SPvE van het plan voor ouderhuisvesting is een tuin voorzien: “Het zal een tuin worden waar we elkaar niet alleen ontmoeten door er te gaan zitten maar ook door er samen in te werken.”Deze tuin zal ten goede komen aan de hele buurt! Eén van de speerpunten van het SPvE is ‘natuurinclusief bouwen’. Voor meer informatie zie https://ouderenwonenindebuurt.nl/archief/Gabriel Mayrink | 27 mei 2020 22:55

Goed idee! Ik ben het eens met het punt van Joke.Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
refresh

Cancel